Η κοινοπραξία GCC

Το GCC έχει συγκεντρώσει ένα μοναδικό σύνολο Ελλήνων εταίρων, διακεκριμένους στο τομέα τους, όχι μόνο σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) είναι ο διαχειριστής του έργου και διεξάγει έρευνα αιχμής στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, δημοσιεύοντας σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια καθώς και συμμετέχοντας σε έργα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το SafeNet to Ελληνικό όργανο αυτορρύθμισης για το περιεχόμενο του internet έχει σπουδαίο ρόλο στον τομέα του ασφαλούς Διαδικτύου, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα μέσω της Νομικής Σχολής,βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας σε θέματα που αφορούν το Δίκαιο και τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών).  Τέλος το ΚΕ.ΜΕ.Α, το  Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που είναι εξουσιοδοτημένο να συμμετέχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσεγγίσει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα και θα οργανώσει τα σεμινάρια κατάρτισης τους.

 Ακολουθούν οι λεπτομερείς περιγραφές των μελών της κοινοπραξίας του GCC.

ΙΤΕ-ΙΠ

FORTH-ICSΤο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι το μεγαλύτερο Ελληνικό ερευνητικό κέντρο. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) είναι ένα από τα έξι Ινστιτούτα που το συνιστούν. Στην τριαντακονταετή ιστορία του, το ΙΤΕ-ΙΠ έχει καθιερωθεί ως ένα παγκοσμίου φήμης ερευνητικό ινστιτούτο υψηλής ανταγωνιστικότητας, με σύγχρονη υποδομή και ευρύ φάσμα έρευνας, ανάπτυξης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους τομείς της επιστήμης των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Το ΙΤΕ-ΙΠ στελεχώνεται από υψηλής ποιότητας προσωπικό (διδάκτορες, μηχανικούς πληροφορικής, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς εξειδικευόμενους φοιτητές).

Το ΙΤΕ συμμετέχει στο GCC μέσω του Εργαστηρίου Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων (DCS). Την τελευταία δεκαετία, το DCS έχει ηγηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και των συστημάτων για τον εντοπισμό ηλεκτρονικών επιθέσεων (Intrusion Detection Systems) με τη δημοσίευση επιστημονικών  άρθρων, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε υψηλού προφίλ ερευνητικά προγράμματα, και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση στης ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα. Δύο ιδιαίτερα επιτυχημένα έργα στα οποία συμμετείχε το DCS είναι το  NoAH, "A European Network of Affined honeypots" και το LOBSTER, "Large Scale Monitoring of BroadBand Internet Infrastructure". Πρόσφατα το DCS υπήρξε ο ιδρυτής και το ηγετικό μέλος του SysSec, "The European Network of Excellence in Emerging threats and Vulnerabilities for the Future Internet".

SafeNet

SafeNetΤο SafeNet είναι το Ελληνικό όργανο αυτορρύθμισης για το περιεχόμενο του internet. Η αποστολή του SafeNet είναι να προωθήσει τις διαδικασίες αυτορρύθμισης για την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου, έτσι ώστε να προστατευτούν τα παιδιά από την έκθεση σε ιστοσελίδες με άσεμνο περιεχόμενο (πορνογραφικό, βίαιο, ρατσιστικό). Το Safenet είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζεται από τους ελληνικούς παρόχους Διαδικτύου (FORTHNET, OTEnet, HOL, GRNET etc.) ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά μπορούν να πλοηγηθούν στο Διαδίκτυο με ασφάλεια.Το SafeNet είναι ιδρυτικό μέλος της SafeLine, Ελληνική Aνοικτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.

AUTH-LEPS

AUTH-LEPS Το Τμήμα Νομικής της Σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ με μια πλούσια ιστορία, αξιόλογη συμβολή στον νομικό πολιτισμό της χώρας μας και ένα επίλεκτο επιστημονικό δυναμικό έχει ως στόχο να προσφέρει σε νέους ανθρώπους ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην επιστήμη του δικαίου και σε ώριμους επιστήμονες δυνατότητες για περαιτέρω έρευνα και εξειδίκευση σε κλάδους και τομείς αυτής της επιστήμης. Φιλοδοξεί έτσι να προσφέρει στην κοινωνία αξιόπιστους ερμηνευτές και εφαρμοστές του δικαίου, υπεύθυνους επαγγελματίες-στελέχη του δημόσιου βίου και προ πάντων χρήσιμους και εμπνευσμένους υπερασπιστές του δικαίου.

KEMEA

kemea-big-transparent.png Το  Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α)   συστάθηκε με το Ν. 3387/2005 με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο για θέματα που αφορούν στην πολιτική ασφάλειας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών γνωμοδοτικού κα συμβουλευτι- κού χαρακτήρα για τα θέματα αυτά σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός). Το ΚΕ.ΜΕ.Α. εποπτεύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το 2011 ορίστηκε με το Π.Δ. 39/06.05.2011 ως "Εθνικό Σημείο Επαφής" για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ECI) - "ECIP σημείο επαφής" σε εφαρμογή της οδηγίας 2008/114/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στελεχώνεται από εν ενεργεία προσωπικό όλων των εποπτευόμενων φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εμπειρογνώμονες ασφαλείας από το δημόσιο τομέα, καθώς και εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τον ιδιωτικό τομέα.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συμμετέχει επιτυχώς σε περισσότερα από 25 ερευνητικά έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( DG Enterprise and Industry, DG Home Affairs and European Space Agency) στην ευρύτερη θεματική ενότητα Ασφάλεια και Προστασία. Επίσης συμμετείχε ενεργά ως μέλος στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Έρευνα και Καινοτομία (ESRIF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια – European Organization for Security (EOS).