Το Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα

Το Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα (GCC) αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσπάθειας, να βελτιώσει σημαντικά, αν όχι ριζικά, την εκπαίδευση και την έρευνα στο αναπτυσσόμενο, με γοργούς ρυθμούς, έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Το GCC, ως ένα εθνικό έργο, συμπληρώνει άψογα διακρατικά έργα, όπως το 2CENTRE (Κέντρα εγκλήματος του Δικτύου Αριστείας), και το Β-CCENTRE.

Σε εθνικό επίπεδο, το GCC ωφελεί άμεσα τις τοπικές αρχές στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Η Ελλάδα αναλογικά με τις υποδομές που έχει, κατατάσσεται πολύ ψηλά στις αναφερόμενες μετρήσεις που σχετίζονται με το κυβερνοέγλημα. Σαν αποτέλεσμα, οι τοπικές αρχές συχνά καλούνται πρώτες να αντιμετωπίσουν τα διάφορα περιστατικά στον κυβερνοχώρο. Κάθε πρόοδος στην έρευνα, την εκπαίδευση, και την άρτια κατάρτιση των αρχών στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος είναι πολυ σημαντική.

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι του GCC είναι:

  1. Να προάγει την κατάρτιση σε θέματα εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και συνάμα την πανεπιστημιακή εκπαίδευση του τομέα στην Ελλάδα
  2. Να βελτιώσει και να επεκτείνει την έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο
  3. Να αφυπνίσει τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες της ελληνικής επικράτειας στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
  4. Να συνεργαστεί με παρόμοια κέντρα, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Το σχέδιο μας

Στα πλαίσια του έργου σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα διττό πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος:

  • Από τη μία μεριά, θα αναπτυχθεί μια σειρά πανεπιστημιακών μαθημάτων ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση του τομέα απο την νέα γενιά επιστημόνων Πληροφορικής και φοιτητών της Νομικής.
  • Από την άλλη μεριά, θα δωθεί μια σειρά από βραχυπρόθεσμα μαθήματα κατάρτισης με στόχο την εκπαίδευση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών και των εργαζομένων στο τομέα της βιομηχανίας με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η καθημερινή τους απόδοση στις προκλήσεις των ηλεκτρονικών απειλών.

Παράλληλα, αξιοποιώντας την ερευνητική εμπειρία των μελών του, το GCC σκοπεύει να καταστεί κέντρο αριστείας στον τομέα της έρευνας του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Το GCC συνδυάζει την τεχνογνωσία των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και του βιομηχανικού και ακαδημαϊκού κόσμου, προκειμένου να προωθήσει μια πρωτοπόρα έρευνα στο τομέα του κυβερνοεγκλήματος.